fink 
                                                                           
a
braunschweigjanuar 2010
a
braunschweig, mai 2011folgende:
braunschweig, mai/juni 2015

a


a

a

a

a
a
aaa


a


a


a
a

a

a

a

a

a

a

a

a


a

a

a

a
a

a

a
a

a

a

a

aa

a

a

a


a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a
a
a

a

a
braunschweig, september 2015


a
braunschweig, januar 2016

a
braunschweig, januar 2016

a
braunschweig, januar 2016


a
braunschweig, januar 2016

a
braunschweig, januar 2016


a
braunschweig, januar 2016

a
braunschweig, januar 2016


a
braunschweig, januar 2016


a
braunschweig, januar 2016


a
braunschweig, februar 2016


a
braunschweig, februar 2016
a
braunschweig, februar 2016
a
braunschweig, februar 2016

aa
braunschweig, märz 2016 (links), mai 2016 (rechts)

a
braunschweig, märz 2016


a
braunschweig, märz 2016
a
braunschweig, märz 2016

a
braunschweig, märz 2016


a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, mai 2016
a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, mai 2016a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, mai 2016

a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, mai 2016


a
braunschweig, juni 2016


a
braunschweig, juni 2016


a
braunschweig, juni 2016


a
braunschweig, juni 2016

aa
braunschweig, juni 2016 (links), juli 2016 (rechts)


a
braunschweig, juni 2016a
braunschweig, juni 2016

aaaa
braunschweig, kreuzung nußbergstr./ karl-marx-str., juni 2016


a
braunschweig, juli 2016

a
braunschweig, juli 2016a
braunschweig, juli 2016


a
braunschweig, juli 2016a
braunschweig, juli 2016


a
braunschweig, juli 2016


a
braunschweig, juli 2016


a
braunschweig, juli 2016
a
braunschweig, juli 2016


aa
braunschweig, juli 2016


a
braunschweig, juli 2016


a
braunschweig, juli 2016


a
braunschweig, juli 2016

a
braunschweig, juli 2016


a
braunschweig, juli 2016

a
braunschweig, juli 2016